• Yaşama yön vermenin anahtarı elinizde

2017 ATEŞ HOROZU YILI KİMLİĞİ;

2017-horoz-yili-kimligi Ateş Horoz’u, bu yıl, yin/pasif özellikler taşıyor. Başarı ve barışın elde edilmesi için, yapıcı iletişimin, çok çalışmanın, sabır ve sebat etmenin önemli olduğu bir dönem. Yılın yin ateş özelliği, içimizde ki sevgi duygusunu paylaşmayı , sıcak, samimi ilişkileri, birbirimizi anlamayı temsil ediyor. Artık, her şeyin farkına varma dönemi diyebiliriz. Umulmadık yerlerden, unutulan düşünceler ve fikirler çıkabilir. Ateş horozu, diğer horozlardan farklı olarak, daha enerjik ve daha dramatiktir. Bu anlamda, enerjimizi daha üretici amaçlara yöneltmek, yapıcı tutum içinde olmak, biraz risk almak gerekebilir. Dostluk, arkadaşlık ve ailenin hayatımızdaki önemi artıyor. Değer kavramını sorgulama, sorunlara farklı çözüm yolları bulma, kalıplaşmış kurallardan arınma ve kabullenme süreci başlıyor. Horoz, güneşin doğuşunu, yeni bir günü, ışığın gelişini, karanlıktan aydınlığa geçişi haber veriyor. Horoz burcunun en önemli özelliklerinden biri, istediğini yaptırana kadar inatla bir şeyin üzerine gitmek ve güç kullanmayı en sona bırakmaktır. Bundan dolayı, sorunlara barışçıl yöntemler bulmak için gayret sarfedilecek bir dönem olduğunu be yıl diplomasinin kazanacağını söyleyebiliriz. Yeni projelerin destekleneceği, düzen ve güven duygularının yükseleceği, adalet ve otoritenin sorgulanacağı bir horoz yılı deneyimleyeceğiz. Bireysellikten toplumsal bakış açısına geçişin etkili olacağı ve eleştiri eğiliminin artacağı bir dönem. Yaşam alanlarını koruma duygusu yükselecek. Ülkeler kendi sınırlarını, aileler ise kendi alanlarını koruma planları yapacak. Yeni bir dönem, yeni umutlar ile, beyaz bir sayfa açıyoruz.